نام و نام خانوادگی: دکتر کورش حسنلی

مرتبه علمی: استادیار

زمینه تحقیقاتی: طراحی مدارهای مجتمع CMOS، طراحی حسگرهای هوشمند CMOS، سیستمهای نهفته، سیستمهای توان پایین، سیستمهای انباشتگر انرژی

آدرس:شیراز، بلوار مدرس، خیابان شهید کلانتری، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده مهندسی برق و الکترونیک،کد پستی ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷

تلفن:۳۷۳۵۴۵۰۰ -۰۷۱ داخلی ۲۵۵۷ 

پست الکترونیک: hassanli@sutech.ac.ir