نام و نام خانوادگی: دکتر سمانه حامدی

مرتبه علمی:استادیار

زمینه تحقیقاتی: مدارهای مجتمع نوری، ادوات نیمه هادی، دستگاههای اندازه گیری نوری، الکترونیک ارگانیکی و مدل سازی با استفاده از شبکه های عصبی 

آدرس:شیراز، بلوار مدرس، خیابان شهید کلانتری، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده مهندسی برق و الکترونیک،کد پستی ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷

تلفن:۳۷۳۵۳۵۰۰ -۰۷۱ داخلی

پست الکترونیک:hamedi[@]‎sutech.ac.ir