نام و نام خانوادگی: دکتر جواد حقیقت

مرتبه علمی: دانشیار

زمینه تحقیقاتی:

آدرس:شیراز، بلوار مدرس، خیابان شهید کلانتری، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده مهندسی برق و الکترونیک،کد پستی ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷

تلفن:۳۷۳۵۴۵۰۰ -۰۷۱ داخلی ۲۵۸۸

پست الکترونیک:haghighat[@]‎sutech.ac.ir