نام و نام خانوادگی: دکتر محسن گیتی زاده

مرتبه علمی: دانشیار

زمینه تحقیقاتی: مدیریت انرژی، بهره برداری و کنترل سیستم های قدرت، انرژی های تجدید پذیر، شبکه های هوشمند، پایداری ولتاژ، بهینه سازی سیستمهای قدرت، ادوات فکتس

آدرس:شیراز، بلوار مدرس، خیابان شهید کلانتری، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده مهندسی برق و الکترونیک،کد پستی ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷

تلفن:۳۷۳۵۴۵۰۰ -۰۷۱ داخلی: ۲۷۷۳

پست الکترونیک: Gitizadeh@sutech.ac.ir