نام و نام خانوادگی: دکتر محسن اسلامی

مرتبه علمی: دانشیار

زمینه تحقیقاتی: مخابرات بی سیم و شبکه های مخابرات سلولی

آدرس:شیراز، بلوار مدرس، خیابان شهید کلانتری، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده مهندسی برق و الکترونیک،کد پستی ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷

تلفن:۳۷۳۵۴۵۰۰ -۰۷۱ داخلی ۲۵۷۵

پست الکترونیک:m.eslami[@]‎sutech.ac.ir