نام و نام خانوادگی: دکتر فرزین امامی

مرتبه علمی:دانشیار

زمینه تحقیقاتی:الکترونیک نوری، لیزرهای نیمه هادی، ادوات نوری، پلاسمونیک

آدرس:شیراز، بلوار مدرس، خیابان شهید کلانتری، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده مهندسی برق و الکترونیک،کد پستی ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷

تلفن:۳۷۳۵۳۵۰۰ -۰۷۱ داخلی۲۶۶۳

پست الکترونیک:emami[@]‎sutech.ac.ir