نام و نام خانوادگی: دکتر فرزین امامی

مرتبه علمی: استاد

زمینه تحقیقاتی: الکترونیک نوری، لیزرهای نیمه هادی، ادوات نوری، پلاسمونیک

آدرس: شیراز، بلوار مدرس، خیابان شهید کلانتری، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده مهندسی برق و الکترونیک،کد پستی ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷

تلفن: ۳۷۳۵۳۵۰۰ -۰۷۱ داخلی۲۶۶۳

پست الکترونیک: emami@sutech.ac.ir