نام و نام خانوادگی: دکتر محمدجواد دهقانی
مرتبه علمی: استاد

زمینه تحقیقاتی: پردازش آرایه ای سیگنال- سیستم های مخابراتی بی سیم- تخصیص منابع

آدرس:شیراز، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده مهندسی برق و الکترونیک،کد پستی ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷

تلفن:۳۷۳۵۴۵۰۰ -۰۷۱ داخلی

پست الکترونیک:dehghani[@]‎sutech.ac.ir