نام و نام خانوادگی: دکتر حبیب اله دانیالی

مرتبه علمی:استاد

زمینه هاي تحقیقاتی:پردازش تصاویر دیجیتال (به ويژه تصاوير پزشکي)، سيستم هاي کمک به تشخيص طبي، نهان نگاري داده، پردازش تصاوير سنجش از دور

آدرس:شیراز، بلوار مدرس، خیابان شهید کلانتری، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده مهندسی برق و الکترونیک،کد پستی ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷

تلفن:۰۷-۳۷۳۵۴۵۰۰-۰۷۱ (داخلی ۲۷۹۰ يا ۲۶۲۰)

پست الکترونیک:danyali[@]‎sutech.ac.ir