نام و نام خانوادگی: دکتر حبیب اله دانیالی

مرتبه علمی:دانشیار

زمینه تحقیقاتی:پردازش تصاویر دیجیتال

آدرس:شیراز، بلوار مدرس، خیابان شهید کلانتری، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده مهندسی برق و الکترونیک،کد پستی ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷

تلفن:۰۷-۳۷۳۵۴۵۰۰-۰۷۱ (داخلی ۲۷۹۰)

پست الکترونیک:danyali[@]‎sutech.ac.ir