نام و نام خانوادگی: دکتر ابراهیم عبیری

مرتبه علمی:  استاد

زمینه تحقیقاتی: مدارهای مجتمع آنالوگ، مدارهای مجتمع دیجیتال، مدارهای مجتمع RF و الکترونیک قدرت

آدرس:شیراز، بلوار مدرس، خیابان شهید کلانتری، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده مهندسی برق و الکترونیک،کد پستی ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷

تلفن:۳۷۳۵۴۵۰۰ -۰۷۱ داخلی ۲۶۲۹

پست الکترونیک:[@]sutech.ac.ir